Študijné skupiny

Rozdelenie študentov do skupín na Základy technológie SAP
Skupina 1 (pondelok, 16.15-19.30 v miestnosti 40, Jesenná 5)

Skupina 2 (utorok, 16.15-19.30 v miestnosti 40, Jesenná 5)

Skupina 3 (streda, 16.15-19.30 v miestnosti 40, Jesenná 5)

Skupina 4 (štvrtok, 16.15-19.30 v miestnosti 40, Jesenná 5)