Vzdelávanie pre študentov

Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. V našom regióne je vo veľkej miere rozvinutý ICT priemysel, ktorý denne potrebuje desiatky nových odborníkov pracujúcich s technológiou SAP. Cieľom bloku je pripraviť študentov do praxe na pozíciách: SAP užívateľ, SAP administrátor, SAP programátor  a SAP konzultant. Vďaka širokému zastúpenie rôznorodých pracovných miest je kurz určený pre študentov s rôzny zameraním. Naučíte sa pracovať s technológiou SAP, spoznáte procesy vo veľkej firme, vyskúšate si spravovať samotný systém, vyvíjať ďalšie riešenia pre potenciálneho zákazníka, či nasadzovať samotný systém.

Základné informácie

  1. V SAP akadémii môžu študovať študenti všetkých VŠ vo východoslovenskom regióne.
  2. Prihlasovanie sa na štúdium je špecifické pre každú VŠ. Počet študentov zaradených na štúdium jednotlivých predmetov závisí od aktuálnych kapacitných možností (pri výbere rozhoduje vážený študijný priemer).
  3. Za absolvovanie predmetov v predpísanej štruktúre získa študent Certifikát SAP akadémie o absolvovaní daného programu (uznaný je všetkými členmi Košice IT Valley). Systém uznávania kreditov za absolvované predmety podlieha pravidlám jednotlivých VŠ.

Študenti UPJŠ

Spoločný predmet pre všetky bloky

ÚINF/ZTSP/16 - Základy technológie SAP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
0/228/142HZ2016/2017
Vyučujúci:Katarína Nináčová, Slávka Šimková
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov v pondelok a utorok od 19.9.2016 do 1.11.2016, v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti R2 CCV a PP UPJŠ, Šrobárova 2. V prípade vyššieho počtu študentov bude pridaný ďalší deň výučby, a to štvrtok.

Blok SAPP – SAP používateľ

ÚINF/ZSSP/16 - Základy systému SAP pre používateľov
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HZ2016/2017
Vyučujúci:Katarína Nináčová, Slávka ŠimkováPrerekvizita:ÚINF/ZTSP/16 alebo ÚINF/SAP1a/06
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v pondelok a utorok od 7.11.2016 do 20.12.2016 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti R2, CCV a PP UPJŠ, Šrobárova 2. Cvičenia predstavujú praktickú časť predmetu, ktorá sa bude realizovať formou praktických úloh a prípadových štúdií.
ÚINF/APSP/16 - Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Katarína Nináčová, Slávka ŠimkováPrerekvizita:ÚINF/ZSSP/16
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v pondelok a stredu od 13.2.2017 do 29.3.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti R2, CCV a PP UPJŠ, Šrobárova 2. Cvičenia predstavujú praktickú časť predmetu, ktorá sa bude realizovať formou praktických úloh a praxe v IT spoločnostiach (termín sa upresní na začiatku výučby).
ÚINF/PUSP/16 - SAP pre pokročilých používateľov
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Katarína Nináčová, Slávka ŠimkováPrerekvizita:ÚINF/APSP/16
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v pondelok a stredu od 3.4.2017 do 17.5.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti R2, CCV a PP UPJŠ, Šrobárova 2. Cvičenia predstavujú praktickú časť predmetu, ktorá sa bude realizovať formou praktických úloh a praxe v IT spoločnostiach (termín sa upresní na začiatku výučby).

Blok SAPA – SAP administrátor

ÚINF/ZLSP/16 - Základy linuxu pre SAP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HZ2016/2017
Vyučujúci:Tomáš KačurPrerekvizita:ÚINF/ZTSP/16 alebo ÚINF/SAP1a/06
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v utorok od 8.11.2016 do 20.12.2016 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5. Cvičenia sa budú realizovať formou praktických úloh.
ÚINF/ASSP/16 - Administrácia systému SAP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Tomáš KačurPrerekvizita:ÚINF/ZLSP/16
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v utorok od 14.2.2017 do 28.3.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5. Cvičenia sa budú realizovať formou praxe v IT spoločnostiach (termín sa upresní na začiatku výučby).
ÚINF/ORSP/16 - Administrácia databázy Oracle
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Branislav BaculíkPrerekvizita:ÚINF/ASSP/16 alebo ÚINF/SAP1b/06
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) v utorok od 4.4.2017 do 16.5.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5.

Blok SAPD – SAP programátor

ÚINF/ABSP/16 - Základy ABAP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HZ2016/2017
Vyučujúci:Karol Seman, Michal VanickýPrerekvizita:ÚINF/ZTSP/16 alebo ÚINF/SAP1a/06
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) vo štvrtok od 10.11.2016 do 22.12.2016 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5. Cvičenia sa budú realizovať formou praktických úloh a riešením tímovej záverečnej práce.
ÚINF/RASP/16 - Tvorba reportov v ABAP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Karol Seman, Michal VanickýPrerekvizita:ÚINF/ABSP/16 alebo ÚINF/ABA/08
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) vo štvrtok od 16.2.2017 do 30.3.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5. Cvičenia sa budú realizovať formou praktických úloh a riešením tímovej záverečnej práce.
ÚINF/OPSP/16 - ABAP objektové programovanie
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Karol Seman, Michal VanickýPrerekvizita:ÚINF/RASP/16
Rozvrh:Výučba sa bude realizovať v blokoch (1 deň v týždni počas 7-mich týždňov) vo štvrtok od 6.4.2017 do 18.5.2017 v čase 16.30 - 19.30 v miestnosti č. 40 pri vrátnici, PF UPJŠ, Jesenná 5. Cvičenia sa budú realizovať formou praktických úloh a riešením tímovej záverečnej práce.

Blok SAPK – SAP konzultant – v akademickom roku 2016/2017 sa NEOTVÁRA

ÚINF/ZKSP/16 - Základy SAP pre konzultanta
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HZ2016/2017
Vyučujúci:Prerekvizita:ÚINF/ZTSP/16 alebo ÚINF/SAP1a/06
Rozvrh:
ÚINF/ZMSP/16 - Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
2/128/143HL2016/2017
Vyučujúci:Prerekvizita:ÚINF/ZKSP/16
Rozvrh:
ÚINF/PMSP/16 - Projektový manažment v SAP ERP
Rozsah (pred./cv.)Počet hodín (pred./cv.)Počet kreditovUkončenieSemesterAkademický rokInformačný list
3/142/143HL2016/2017
Vyučujúci:Prerekvizita:ÚINF/ZMSP/16
Rozvrh:

Študenti sa na predmety môžu prihlásiť štandardnou formou cez zápisný list v AiS2. Po absolvovaní daného modulu získajú študenti certifikát UPJŠ.

 

Študenti Strojníckej fakulty TUKE, Podnikovohospodárskej fakulty EU:

Študenti sa na predmety môžu prihlásiť cez študijné oddelenia. Pre týchto študentov platí ponuka predmetov ako pre študentov UPJŠ. Výučba bude zabezpečovaná v priestoroch UPJŠ.

Vyplňte prosím prihlášku a zašlite ju na sapakademia@upjs.sk.

 

Študenti Ekonomickej fakulty TUKE:

Študenti sa na predmety môžu prihlásiť cez interný informačný systém. Pre týchto študentov sú vytvorené 4 predmety v študijnom pláne. Výučba bude zabezpečovaná EkF TUKE v jej priestoroch.

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE:

Čoskoro doplníme.