SAP Akadémia

Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP sa rozhodli nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov. Podpísaním štvrtkového memoranda o porozumení a spolupráci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia, ktorého signatári sú Košice IT Valley a SAP Slovensko oficiálne spustí dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA.

Jeho realizáciou získa Košický a Prešovský región potenciál v strednodobom horizonte vytvoriť 900 – 1200 nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP (od administrácie, cez vývoj v ABAP-e, návrh business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov systému až po tzv. superužívateľov pre jednotlivé moduly systému pracujúcich v tzv. „Shared Servis Centrách“). Tieto nové pracovné miesta by mohli vzniknúť vo viacerých spoločnostiach združených v Košice IT Valley a ďalších spoločnostiach plánujúcich využiť ohromný tvorivý potenciál mladých ľudí z východného Slovenska.