Často kladené otázky

Kto sa môže prihlásiť do akadémie?

Vzdelávanie v SAP akadémii je určené primárne pre študentov vysokých a stredných škôl a zamestnancov členov a sympatizantov Košice IT Valley. Na vzdelávacie programy sa môžu prihlásiť aj iní záujemcovia prostredníctvom personálnych oddelení členov Košice IT Valley, ktorí si pripravujú špecialistov pre prácu so SAP.

Je štúdium spoplatnené, ak áno v akej sume?

Poplatky pre členov Košice IT Valley sú stanovené vo väzbe na jeden deň školenia – 550 eur/max. 12 ľudí.

Je možnosť vzdelávania externou formou?

Vzdelávanie je možné len internou formou (zamestnanec člena Košice IT Valley, študent VŠ a SŠ).

Čo sa vyžaduje od uchádzača o vzdelávanie?

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru u člena združenia Košice IT Valley.

Ako prebieha prijímací pohovor?

Prijímací pohovor je v kompetencii členov združenia.

Po úspešnom absolvovaní je možnosť získania certifikátu?

Výstupom je osvedčenie o absolvovaní daného vzdelávacieho programu, ktoré je akceptované členmi Košice IT Valley. Ďalšia certifikácia je predmetom individuálnych potrieb a podmienok zamestnávateľa – člena Košice IT Valley.