Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy SAP akadémie pre jednotlivé cieľové skupiny budeme priebežne zverejňovať.

SAP USER FI

Získať prehľad o obchodných procesoch a úlohách FI, pochopiť základnú štruktúru a postupy finančného účtovníctva v systéme SAP. Prehľad o module SAP FI-CA a porozumenie základných obchodných objektov a procesov.

SAP ABAP

Poznať prostredie pracovných staníc ABAP a vytvoriť jednoduché programy ABAP. Pochopiť pojem objektovo-orientované programovanie. Vytváranie jednoduchých dialógových okien a jednoduchých programov s obrazovkami výberu.

SAP MM BASICS

Prehľad modulov SAP MM a MM procesov. Hlbšie pochopenie práce so SAP. Vytváranie základných MM dokumentov.

SAP OVERVIEW

Prehľad o systéme SAP, základnej navigácii, transakčných kódoch SAP.

Vzdelávanie pre študentov